Zmieniające się warunki prowadzenia działalności we wszystkich branżach, w tym w branży budowlanej, zmuszają do ciągłego poszukiwania efektywnych metod działania, nowych kierunków rozwoju oraz doboru właściwych partnerów. Przedstawiamy Państwu ofertę firmy BELIT Sp. z o. o., która może być dobrym parterem w zakresie kompleksowej budowy instalacji elektrycznych. Wieloletnie doświadczenie oraz kompetencje zespołu mogą być wykorzystane przy realizacji usług w zakresie:

  • instalacji elektrycznych,
  • systemów ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego (koncesja MSWiA do świadczenia usług nr L-0084/08),
  • automatyki,
  • systemów telekomunikacyjnych oraz sieci komputerowych.

Celem firmy jest zapewnienie zadowolenia naszych Klientów poprzez rzetelne, odpowiedzialne i terminowe realizowanie projektów zgodnych z postawionymi wymaganiami i oczekiwaniami przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań branżowych. Poprzez indywidualne, szczególne podejście do każdego przedsięwzięcia dajemy podstawę do dalszej partnerskiej współpracy.

Dziękuję za zapoznanie się z przedstawionymi informacjami oraz zapraszam do nawiązania partnerskiej współpracy.

Grzegorz Man, Prezes zarządu

   BELIT Sp. z o. o.   Czechy 212G  98-220 Zduńska Wola