?> BELIT


BELIT Sp. z o. o.

Czechy 212G , 98-220 Zduńska Wola

http://www.belit.pl
kontakt@belit.pl


Grzegorz Man
tel. 502 78 78 25, grzegorz.man@belit.pl

NIP : 8291697799

REGON: 100468651

KRS: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział
KRS:0000298887

Główny profil działalności:43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

Koncesja MSWiA na usługi ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego Nr L-0084/08

Kapitał zakładowy: 500 000 zł

Numer rachunku bankowego: 10 1600 1462 1881 1789 1000 0001

   BELIT Sp. z o. o.   Czechy 212G  98-220 Zduńska Wola